TPHCM:0903 737257 Hà N?i:0906 288 069
Trang chủ » Cây nước nóng lạnh liên doanh

Cây nước nóng lạnh liên doanh

Sắp xếp theo :
Có 18 sản phẩm

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Máy làm nước nóng lạnh 3 chức năng: Máy làm nóng lạnh nước uống kết hợp cùng bộ máy lọc nước R.O.
- Lọc trực tiếp từ nguồn nước máy uống ngay.
- Màng R.O Filmtec Made in USA.
- Diệt khuẩn, tạo khoáng, loại bỏ vi khuẩn trong nước.
- Công suất lớn cho bệnh viện, trường học, nhà máy, nhà hàng.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 48Kg
- Kích thước: 42x41x127 cm
- Công suất: CS Nóng: 750W - CS Lạnh: 140W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A.
Khoang chứa có chức năng khử trùng.
Chức năng khử mùi.
Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
Điện áp: 220V/50Hz
Khối lượng: 18Kg
Kích thước: 36x38.5x108 cm
Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 85W
Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 20Kg
- Kích thước: 35x32.5x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh 65W
- Bảo hành: 12 tháng

 

 

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng chip điện tử
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 13Kg
- Kích thước: 35x32,5x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh 65W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block.
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong - phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 15Kg
- Kích thước: 35x32,5x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh 70W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh block, môi chất R134A.
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 15Kg
- Kích thước: 35x36x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh 85W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 15Kg
- Kích thước: 35x36x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh 85W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng Block, môi chất R134A
- Vòi nóng có khóa an toàn.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 17Kg
- Kích thước: 35,7x32,7x105,5 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 85W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ và thời gian.
- Chế độ cảnh báo khi nhiệt độ cao hoen nhiệt độ cho phép.
- Chế độ bảo vệ block
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 19 Kg
- Kích thước: 37,5x41,5x108 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 100W
- Bảo hành: 12 tháng 

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng chip điện tử
- Vòi nóng có khóa an toàn.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- - Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 7Kg
- Kích thước: 36x34,5x50 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh: 65W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh trực tiếp bằng block, môi chất R134A.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 19Kg
- Kích thước: 40,5x39x113 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh: 90W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh trực tiếp bằng block, môi chất R134A.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 22Kg
- Kích thước: 35x32,5x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh: 90W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 22,5Kg
- Kích thước: 40,5x39x113 cm
- Công suất: CS Nóng: 530W - CS Lạnh: 90W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 19Kg
- Kích thước: 36x38,5x108 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 100W
- Bảo hành: 12 tháng

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 19Kg
- Kích thước: 37,5x41x5x108 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 100W
- Bảo hành: 12 tháng 

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block, môi chất R134A.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 16Kg
- Kích thước: 36,5x37,5x102 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh 100W
- Bảo hành: 12 tháng 

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

- Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng block.
- Khoang chứa có chức năng làm lạnh.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 17Kg
- Kích thước: 35x36x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh 100W
- Bảo hành: 12 tháng 

1 VNĐ

1 VNĐ

- 0%

Đặc điểm sản phẩm

 - Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
- Làm lạnh bằng vi mạch và chip điện tử
- Khoang chứa khử trùng.
- Chức năng khử mùi.
- Sản phẩm có nhiều chủng loại, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú.
- Điện áp: 220V/50Hz
- Khối lượng: 18Kg
- Kích thước: 35x36x99 cm
- Công suất: CS Nóng: 500W - CS Lạnh: 65W
- Bảo hành: 12 tháng

Copyright © Seabig Việt Nam. All Rights Reserved
Logo

Trung tâm phân ph?i s?n ph?m Kangaroo.

Tại Miền Nam

Địa chỉ : 03 T? Quang B?u, Phu?ng 06, Qu?n 8, TPHCM

Địện thoại : 08.6682 5348. Di d?ng: 0903 737257

Hotline : 0903 737257

Website : Maynuocnongkangaroo.com

Tại Miền bắc

Ð?a ch? : S? 391 Nguy?n Xi?n - Thanh Xuân - Hà N?i (C?nh ngã ba Nguy?n Xi?n - Hoàng Ð?o Thành 30 m v? phía Linh Ðàm,Cách ngã tu Khu?t Duy Ti?n-Nguy?n Trãi 1,2 Km)

Ði?n tho?i : 04.37 48 00 28 / 04.39 90 92 97 / 04.39 97 05 46 - Hotline 0906 288 069 Fax 04 3511 5838

Email : seabig.vn@gmail.com

Máy l?c nu?c - máy nu?c nóng kangaroo Chính hãng !

Ðèn su?i nhà t?m kangaroo